Prisma DI: Två typer av givare

Prisma DI är ett mätinstrument som mäter vevaxlars skevhet i riktigt stora förbränningsmotorer, på fartyg eller i kraftverk. För de allra största motorerna erbjuder vi en givare på 89 mm med två olika givarspetsar. För något mindre motorer finns även en 60 mm givare – Small. 

Artikelnummer

89 mm givare: 412-2005
60 mm givare: 423-3005

Givarspets Standard, utrustad med 89 mm givare: 412-2214
Givarspets 17 mm, utrustad med 89 mm givare: 434-4758
Givarspets Small 7 mm, utrustad med 60 mm givare: 423-3242

Om du har flera Prisma DI-instrument, tänk på att inte växla 60 mm-givaren med 89 mm-givaren.

Frågor eller funderingar?

> Kontakta Harut Pdrossian, produktansvarig Prisma DI