Produkter som har utgått

Kalibrering och service

Vi rekommenderar att omkalibrera mätinstrumentet för vevaxlars skevhet en gång var tredje år för att upprätthålla god funktion. Kalibrering och service erbjuds fortfarande för Prisma DI-4C och Prisma DI-4. Tyvärr är det däremot inte möjligt att kalibrera eller serva den äldre modellen RO-3. I de fåtal fall det efterfrågas rekommenderar vi istället att investera i ett nytt mätinstrument.

Andra produkter

Ibland får vi frågan om vi erbjuder Pneumatic Actuators. Svaret på den frågan är nej – dessa säljs av en annan tillverkare.
Däremot tillhandahåller vi, förutom Prisma DI-5C och Prisma DI-5, även Prisma DI Ovality Kit – ett mätinstrument för att mäta ovalitet och förslitning i cylinderfoder på fartygsmotorer.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, så finner vi en bra lösning tillsammans!