Närmare 90 länder

Våra kunder finns oftast på land men rör sig över hela världen.
Prisma DI, Deflection Indicator, används i förebyggande syfte.
Det hjälper till att upptäcka behov av underhåll och kan därmed spara mycket stora pengar åt fartygsägare.
Den stora spridningen av produkten och stabila kontinuerliga försäljningen ser vi som ett tydlig bevis på att vår produkt uppskattas. De viktigaste argumenten för vår produkt är tillförlitligheten och enkelheten att få korrekta mätresultat.

Läs mer HÄR!