Prisma DI gör mätningarna effektiva

Genom att använda Prisma DI-5 eller Prisma DI-5C för att mäta vevaxlars skevhet behöver du inte längre vara inuti vevhuset för att läsa av dina mätvärden. 

Fler fördelar

• Mindre risk för mänskliga fel: ingen spegel.
• Noggranhet på 0,01 mm.
• Kabel gör att enheten inte kan försvinna ned i oljetråget.

Mer information

> Prisma DI Broschyr

Kontakt

> Kontakta produktansvarig Harut Pdrossian vid frågor.