Prisma DI bidrar till Agenda 2030

När en motor havererar leder det till överflödiga utsläpp av växthusgaser. Prisma DI kan förebygga motorhaveri genom en simpel mätning. Klicka dig fram och läs mer om hur mätinstrumentet bidrar till de globala målen nedan.

Prisma DI möter dessa mål

Se hur funktioner hos produkter från PrismaTibro uppfyller Agenda 2030Se hur funktioner hos produkter från PrismaTibro uppfyller Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 7Läs mer om hur Prisma DI uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 8Läs mer om hur Prisma DI uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 12Läs mer om hur Prisma DI uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 13Läs mer om hur Prisma DI uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 14Läs mer om hur Prisma DI uppfyller målen i Agenda 2030
Prisma DapsPrisma Daps • Övergångssignalen möter målen i Agenda 2030
Prisma ButtonPrisma Button • Armbågskontakten, aktiveringslisten möter målen i Agenda 2030
Prisma LightPrisma Light • Utomhusbelysning med led-teknik och smarta styrningar möter målen i Agenda 2030