Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | Originalljudet som når fram vid lägre volymDet klassiska utprovade ljudet

  • Effektivt utan att störa någon
  • Hörbart genom allt omgivande trafikbrus, tack vare brett frekvensområde
  • Lätt att lokalisera – och därmed enklare att finna signalen
  • Förväxlas ej med andra ljud i trafikmiljön
  • Minimalt störande för närboende

Alla dessa krav möts i Prisma Daps unika originalljud och den nya tekniken i Prisma Daps 2000-serien.

Skillnaden mot andra ljud

Det förekommer ljud i branschen som trots högre volym ofta drunknar i trafikmiljöernas komplexa ljudmiljö – och om det hörs är det svårt att lokalisera likt batterivarningen från en brandvarnare. Graferna visar skillnaderna. Ljudet från Prisma Daps når fram och hjälper till att lokalisera övergången.

Så låter ”Röd”