Prisma Daps stöder båda

RFID är den teknik som gör att en ”tag” – eller om man hellre vill: ”bricka” – kommunicerar med Prisma Daps.
Bilden visar en röd och en grön tag.
Det räcker att en tag är i närheten av RFID-läsare för att den ska registreras och se till att det som ska händer händer.
Ingen annan behövs från den som håller i tag.
Prisma Daps kan t ex ge extra gröntid eller läsa upp ett talmeddelande beroende på hur inställningen ser ut.

Högfrekvent och lågfrekvent

Det förekommer framför allt två begrepp: ”högfrekvent” eller ”lågfrekvent” och syftar helt enkelt på vilken frekvens kommunikationen sker.

Placeringen olika

Lågfrekvent: Håll tag/brickan mot underlocket på Prisma Daps
Högfrekvent: Håll tag/brickan mot överlocket på Prisma Daps

Frågor?

Välkommen att kontakta oss HÄR!