Prisma Daps utan fast adress

Prisma Daps på mobila trafikljus: Mobilt signalreglerat övergångsställe styrs från mobil enhet – taktil, akustisk tryckknapp med bullerstyrning.
Sedan några år levererar en av våra kunder helhetslösning:
Ett mobilt signalreglerat övergångsställe som du styr från din mobil, dator eller surfplatta.
Övergångsstället kompletteras med nya eller befintliga R6+ Trafiksignaler.
Ett komplett övergångsställe består av 2 st bärare 4 st R6-signaler.

Så här funkar det

Övergångsstället till signal R6+ består av:

Mer info

Kontakta säljare Prisma Daps
KLICKA HÄR för mer info hos vår kund.