De klassiska ljuden från PrismaTibro

Prisma Daps unika ljud är genomtänkt
Våra karaktäristiska lokaliseringsljud är till ovärderlig hjälp – särskilt för personer med synnedsättning.
De har skapats efter att vi lyssnat noga till användare världen över.
En lokal och mycket viktig samarbetspartner är Synskadades Riksförbund (SRF).

Lyssna själv
Klicka på ”spela”-knappen nedan vid respektive ljud.

Vid grönt

Tick-tick-tick, högre puls
Vår starka rekommendation är att välja detta ljud – originalljudet från PrismaTibro, kallas också Prisma Sound 5.
© Prisma Daps Originalljud

Vid rött

Tick-tick-tick, lägre puls
Vår starka rekommendation är att välja detta ljud – originalljudet från PrismaTibro, kallas också Prisma Sound 5.
© Prisma Daps Originalljud

Gul-blink

Pip-tick
Om trafikanläggningen är ur funktion byts automatiskt ”tick-tick-tick”-ljudet till till ett varningsljud så att alla fortfarande kan lokalisera övergången.
© Prisma Daps Originalljud

Varningsmeddelande

Svenska: Varning, trafiksignalerna är ur funktion.
Engelska: Pay attention, traffic lights are out of order.
© Prisma Daps Originalljud

 Prisma Sound 01

 Prisma Sound 02

 Prisma Sound 03

 Prisma Sound 04

 Prisma Sound 05

 Prisma Sound 06

 Prisma Sound 07

 Prisma Sound 08

 Prisma Sound 09

 Prisma Sound 10

 Prisma Sound 11

 Prisma Sound 12

 Prisma Sound 13

 Prisma Sound 14

 Prisma Sound 15

 Prisma Sound 16

 Prisma Sound Tram