Prisma Daps detekterar upp till 260 centimeter

Prisma Daps detekterar upp till drygt 2.5 meter

När en anmälan görs börjar Prisma Daps Detect att övervaka närvaron inom detekteringszonen.
Området för detekteringszonen kan sättas upp till 2.6 meter.
Om personen som gjorde anmälan lämnar detekteringszonen upptäcker Prisma Daps frånvaron efter att ha kommunicerat med övriga Prisma Daps i korsningen – så att inte någon annan väntar – och spelar då upp ett meddelande för att ange att anmälan kommer att avbrytas.
Om någon hinner in i detekteringszonen under tiden meddelandet spelas, kvarstår anmälan.

Detektering i olika riktningar

  • Sensorfunktion för anmälan
  • Sensorn upptäcker en fotgängare på avstånd upp till 2.6 meter.
  • Sensorn känner av upp till 40° på varje sida.
  • Sensorn känner av 20° uppåt och 20° nedåt.

Kontakt!

Kontakta säljare Prisma Daps