Prisma Daps Detect: Potential att minska koldioxidutsläppen?

Införandet av optimerande signalstyrning i Tycho Hedéns väg-Fåhlhagsleden, en korsning i Uppsala, gjorde att koldioxidutsläppen minskade med hela 4 %.
Det skriver Filip Tammergård, författaren bakom det prisbelönta examensarbetet ”Intelligent styrning av trafiksignaler”.
I arbetet undersöks hur trafiksignalstyrning påverkar utsläpp och tidsfördröjningar i trafiken. 

Optimerande signalstyrning

En optimerande signalstyrning resulterar i trafiksignaler som anpassar sig efter varje unik trafiksituation, vanligtvis genom detektering av trafikanter.
Motsatsen är tidsfixerad styrning, som går efter ett bestämt tidsschema vid växling från rött till grönt. 

Varför ska man optimera trafikanläggningar?

Enligt Trafikverkets ”Fyrstegsprincipen” är det ofta mest resursvärnande att optimera de anläggningar som redan finns, istället för att direkt bygga om eller bygga nytt. Det innefattar även trafiksignaler.

Ytterligare åtgärder behövs

För att göra en korsning så smart som möjligt krävs inte bara detektering av motorfordon – utan också av fotgängare och cyklister.
PrismaTibro har sedan 1980-talet erbjudit övergångssignaler, Prisma Daps.
På så vis har oskyddade trafikanter kunnat anmäla sin önskan att korsa vägen.
Övergångssignalen har däremot inte kunnat avgöra om den som anmälde faktiskt står kvar och väntar. Tills nu. 

Detect – PrismaTibro bidrar

Med den nya funktionen Detect kan Prisma Daps känna av sin omgivning och på så vis optimera trafikflödet.
Om någon anmäler sig för att sedan lämna platsen skickas en signal till styrapparaten.
Den kommer då att ge fortsatt grönt åt bilarna – förutsatt att ingen annan står och väntar.
Prisma Daps Detect möjliggör alltså färre stopp och därmed accelerationer. 

Kontakta oss 

Är du intresserad av Detect och vill veta mer om vilka möjligheter som finns?
Varmt välkommen att kontakta säljare Prisma Daps.