Prisma Daps Detect och RFID

RFID-bricka ger undantag

De personer som är försedda med RFID-bricka eller har tillgång till vibratorn med tryckfunktion kan på detta sätt meddela Prisma Daps Detect att göra undantag för detekteringszon. Prisma Daps Detect prioriterar dessa meddelanden högst, högre än detekteringszonen.
Syftet är så klart: Personer med nedsatt syn och/eller hörsel eller andra funktionshinder ska fortfarande få den tillgänglighet som Prisma Daps erbjuder.

Prisma Daps kan erbjuda

  • Automatisk Avanmälan
  • Beröringsfri anmälan
  • Feldetektering
  • Gulfunktion
  • Vanligt tryck på fronten
  • Hörbart lokaliseringsljud
  • Vibrator
  • Undertryck
  • RFID-tagg
  • Programmering med en Android-app – enkelt och smidigt

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps