Prisma Daps och Agenda 2030

Prisma Daps Detect bidrar till flera mål i Agenda 2030, vi vill här nämna tre.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

PrismaTibro utvecklar ständigt sin övergångssignal som sedan drygt tre decennier dominerar i trafikkorsningar i Norden men även sprider trygghet i alla befolkade världsdelar. Trots att Prisma Daps formodlingen redan är den mest avancerade övergångsignalen så finns det mer att göra. Det senaste: Detect.
Närvaro styr om anmälan – tryck för grön gubbe – ska styra växling från grönt eller ej beroende på om den som tryckte verkligen är kvar i korsningen.

10. Minskad ojämlikhet

Oavsett om man ser, hör eller rör sig obehindrat anser vi att man ska kunna känna sig trygg i trafiken.
Därför är Prisma Daps försedd med bullerstyrning, reliefsymboler, talmeddelande, RFID-teknik som möjliggör specialfunktioner.

11. Hållbara städer och samhällen

En konsekvens av det som redan nämnts under mål nio och tio är att Prisma Daps ”smörjer” trafiken att flyta bättre och därmed minskar onödiga inbromsningar och accelerationer.