Prisma Daps Detect avanmäler

Prisma Daps Detect avanmäler om person lämnar sin plats vid övergångssignalen – ja, om det inte finns fler personer i korsningen som väntar på grön gubbe –  förstås – för då behåller Prisma Daps Detect anmälan och fortsätter meddela styrskåpet att ”här väntar någon på att få passera övergångsstället”.

Närvarodetektering

Prisma Daps Detect känner alltså av om någon person stannar kvar och har tålamod att vänta.
Om person lämnar området intill Prisma Daps så kommunicerar samtliga Prisma Daps i korsningen med varandra och kollar upp om någon annan väntar – om inte tas anmälan bort och trafiken kan flyta på. Onödiga avbrott i trafikflödet undviks alltså.

Svep framför Prisma Daps

Vifta till med handen framför Prisma Daps för att anmäla – du behöver alltså inte ens beröra, bara vinka till.

Automatisk Avanmälan

Den som inte har tålamodet att vänta eller helt plötsligt bestämmer sig för att gå åt ett annat håll kommer inte längre bli orsak till ”onödiga” stopp i trafiken.
När Prisma Daps upptäcker att personen som anmälde lämnat kollar den runt i korsningen och om ingen annan väntar tas anmälan bort.
Innan anmälan tas bort blinkar den till och lämnar ett talmeddelande om att anmälan tas bort.

Styrskåpet meddelas: men…

Om fotgängaren går tillbaka eller någon helt annan person går in i ”detekteringsområdet” innan annulleringstiden går ut så behåller Prisma Daps anmälan och strax slår det om till grönt.

RFID och undertryck

Dessa prioriteras högre än detektering:
• RFID-bricka
• Undertryck

Avstånd

• Närvarodetekteringområdet: upp till ca 2.5 meter.
• Distansen avståndet för beröringsfri anmälan är justerbart och kan ställas in mellan 50-300 mm. 

Nyttiga länkar

KLICKA HÄR för broschyr
KLICKA HÄR för att ladda ned manual
KLICKA HÄR för att beställa senaste version: PrismaDaps Android-app 2.8

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps