Prisma Daps: Cykelsignal, Bike

För att skilja fotgängare och cyklister åt används ibland separata trafikljus – ett för cyklister och ett för fotgängare. På sådana platser faller det sig naturligt att vi också erbjuder två olika övergångssignaler, en för cyklister och en för fotgängare. 

Prisma Daps 2000•S

Det är modellen du ska välja om du behöver en cykelsignal. Den tunnare, enklare modellen av Prisma Daps som kommer med kvittensljud. Den valfria ljuskransen kan öka övergångssignalens synlighet på långa avstånd. En funktion som är nyttig i syfte att öka trafiksäkerheten i höstmörkret, om cyklisten anländer i hög hastighet till korsningen.