Offertförfrågan
Dokument
Kontakta säljare

Prisma Daps 2220•M

Används vid tidstyrda korsningar med fasta tider utan tryckfront men med LED ljuskrans.
Ersätter tidigare populära modellen Prisma Daps TS-904 men nu med ännu bättre funktionalitet.

Egenskaper

Android-app tillhandahålls av PrismaTibro och är grunden för att göra ändringar och aktivera fler funktioner.
Programmering görs med en Android-app och överförs via NFC och eller USB-minne.
Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att sedan ändra, spara, kopiera och sända efter önskemål.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

En mikrofon mäter det omgivande bullret för att anpassa lokaliseringsljudet efter omgivande bullernivå.
Bullerstyrningen i Prisma Daps 2000-serien är smart och ökar endast vid de frekvenser som stör lokaliseringsljudet.
Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB.
Justerbart i steg om 1 dB.
Ställs in separat för alla faser och för intern och extern högtalare.
Detta gör att ljudet alltid hörs men aldrig stör.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Höjd x Bredd x Djup
Utan LED Ljuskrans
274 x 112 x 125 mm
Med LED Ljuskrans
284 x 112 x 125 mm

Diameter för att passa stolpen
114 mm

Vikt
≈ 2,5 kg

Walk
2,5W vid min ljudvolym och låg pulsfrekvens.
8-10W vid max ljudvolym och hög pulsfrekvens.

Tram
7,5W vid viloläge och nattkoppling är aktiverad.
10,5W vid max ljudvolym och hög pulsfrekvens.

I korsningar med mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs, rekommenderas det att koppla in externa högtalare.
Installeras på stolpen cirka 2,5 meter ovan mark riktad mot motsatt sida.
Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med specialanpassade externa högtalaren:
Prisma Daps ES-400

Tillgängligt för dessa modeller
förutsatt 10- eller 13-ledarkablage.
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Ytterhus
• Blå-anodiserad
• Guld-anodiserad
• Gul-lackerad
• Grå-lackerad
Andra färger vid förfrågan

Front
• Blå-anodiserad,
med tryckfunktion
• Svart-anodiserad,
med tryckfunktion
• Guld-anodiserad,
utan tryckfunktion

Sidor
På sidan av Prisma Daps finns en förberedd plats för reliefsymboler alternativt dekorprofil.
• Dekorprofil:
Guld-anodiserad
• Dekorprofil:
Blå-anodiserad
• Reliefsymboler:
Gul Polykarbonat

Låt oss veta om du har en färg/kombination vi inte räknade upp här.
KLICKA HÄR för kontakt.

5 år

Möjlighet att ställa in “Error”-ljud/ljus eller aktivera ett talmeddelande vid tryck.
Exempel: ”Anläggning ur funktion”

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

IK56

IK10
Class II, dubbelisolerad
Tillgängligt för dessa modeller
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

IK08
Class II, dubbelisolerad
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk

Standard
Prisma Daps 2100•L
8- eller 13-ledare
Prisma Daps 2110•L
8- eller 13-ledare
Prisma Daps 2120•L
8- eller 13-ledare
Prisma Daps 2130•L
8- eller 13-ledare
Prisma Daps 2200•M
6- eller 8-ledare
Prisma Daps 2210•M
6- eller 8-ledare
Prisma Daps 2220•M
6- eller 8-ledare
Prisma Daps 2230•M
6- eller 8-ledare
Prisma Daps 2240•M
6- eller 8-ledare
Prisma Daps 2250•M
Walk & Bike

6- eller 8-ledare

Adapterkablage
Krävs vid byte av elektronikmodulen från
• Prisma Daps
TS-900-serien
• Prisma Daps
1000
till
Prisma Daps
2000

Kundanpassat kablage vid förfrågan.
KLICKA HÄR för kontakt.

Valet görs vid beställning och i kombination med signal I/O och lampa I/O
• 18-24V AC/DC
• 28-49V AC/DC
• 100-170V AC
• 150-240V AC

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Hårdvara
Prisma Daps 2000 är byggd i strängpressad aluminium, vilket ger lång livslängd.
Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande profil och kan enkelt plockas ut vid service.
Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig och helt utan lösa delar.
Prisma Daps är vandalsäkra och näst intill omöjliga att förstöra.

Mjukvara
Mjukvaran i övergångssignalen mäter kontinuerligt signalerna från trafikljuset för att garantera att övergångssignalen alltid visar och låter rätt vid rött respektive grönt ljus.

Det genomskinliga kvadratiska glaset i fronten ger ljuskvittens på anmälan.
Välj ljusstyrka 25-100%

Möjlighet
Skyddsglaset kan förses med önskad text, t ex ”Vänta”.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2250•M Walk & Bike

Den breda ljuskransen i överdelen av Prisma Daps ger ljuskvittens på anmälan.
• Synlig i 270°
• Ljusstyrka 25–100%

Möjlighet
Välja konstant sken för att öka synlighet på långt håll.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2220•M Walk
2250•M Walk & Bike

16 olika lokaliseringsljud och förinspelade talmeddelanden medföljer alltid.

Fakta
• Min och Max volym ställer du in i steg om 1dB
• Prismaljud nr 5, är hörbart i trafikbuller upp till 105dB (C)
• Ljudnivån ställs in separat för alla faser och för extern och intern högtalare
• Frekvensområde 180–7000Hz

Lyssna
KLICKA HÄR för att lyssna på Prisma Daps originalljud.

En ovärderlig hjälp för att lokalisera korsningen och ger information om korsningens status.
Följ ljudet för säker passage till motsatt sida.

Rekommenderat ljud på Walk-modellerna
Prisma_Sound_05
KLICKA HÄR för att lyssna
• Pulsfrekvenser
30-750 ppm
• Minimalt störande
för närboende
• Ställs in separat
för alla faser

Rekommenderat ljud på Spårvagnssignal
KLICKA HÄR
för att lyssna
• Prisma_Sound_Tram
• Pulsfrekvenser 70 ppm
Tillgängligt för:
2240•M Tram

Flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Reliefsymboler, taktil riktningspil och vibrator är värdefulla funktioner för människor med nedsatt syn.
Reliefsymboler är en taktil och visuell karta som ger information om de delar som ska passeras för att nå motsatt sida – t ex: cykeltrafik, biltrafik, refug, biltrafik, spårväg, andra sidan.

Fakta reliefsymboler
• Symbolerna sätts med start nedifrån i samma ordning de kommer att passeras
• Placeras alltid på sidan som är vänd in mot trottoaren
• Levereras med 7 olika symboler och passbitar

Fakta taktil riktningspil
• Visar gångriktningen man skall följa för att tryggt ta sig över gatan
• Levereras med enkelpil och dubbelpil i samma färg som locken

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2250•M Walk & Bike

Alla Prisma Daps 2000
har funktionen för talmeddelande.
Väljer du Large
kan du via Android-app spela in eget meddelande och enkelt via NFC-kommunikation byta till det nya.
Väljer du Medium
får du ett förinspelat meddelande från oss i fabrik.

Exempel på användningsområden
• Varningsmeddelanden vid gulblink
• Utryckningsfordon på väg
• Vägarbete
• Turistinformation
…och mer…

Förinspelat talmeddelande från fabrik tillgängligt för dessa modeller

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2250•M Walk & Bike

Spela in eget talmeddelande tillgängligt för dessa modeller
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk

-40 till 70 °C

Inställningarna, parameterfilen, förs över till Prisma Daps via USB-kontakt.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Walk
2230•M Walk
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Egenskaper saknas

Prisma Daps ger respons på tryckning – ett pip.
Kan stängas av.

Tillgängligt för
dessa modeller

2100•L Walk
2110•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2250•M Walk & Bike

Hela fronten är känslig för tryck.
Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten – direkt tryck och/eller fördröjt tryckt.
Val av tryck ger möjlighet till olika funktioner.

Förslag på tryck funktioner:
• Anmälan
• Ljud- och ljuskvittens
• Högre ljud
• Längre gröntid
• Talmeddelande
• Ljudändring
…med mera…

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2250•M Walk & Bike

Inställningarna, parameterfilen, förs över till Prisma Daps via Near Field Communication (NFC).

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk

Vibratorn, båda varianterna, är placerad i bottenlocket.
Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i och därmed när det slår om från rött till grönt.

UTAN tryckfunktion
Vibrator är placerad i bottenlocket och känns igen på den knottriga vibratorbrickan.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2120•L Walk

MED tryckfunktion
Vibratorbrickan försedd med tydlig tryckpunkt i bottenlocket.
Tryckfunktionen ger samma anmälan som i tryckfronten men kan även programmeras med andra valfri funktioner.
Exempel på funktioner kopplade till tryck är:
• Högre ljud
• Talmeddelande
• Förlängd gröntid
• …eller annat

Tillgängligt för dessa modeller
2110•L Walk
2130•L Walk

Prisma Daps 2000•L – levereras med NFC-antenn som gör kommunikation möjlig med RFID.
Köp till taggar och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och geografiska områden.
OBS!
RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för Prisma Daps 1000 vilka är lågfrekventa.
DÄRFÖR
För att passa både Prisma Daps 1000 och Prisma Daps 2000•L välj: RFID Kombi-tag.
KLICKA HÄR för kontakt.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Walk
2130•L Walk