Prisma Daps
2210•M Walk

Hela Nordens favoritmodell med tryckfront. Ersätter den tidigare så populära
Prisma Daps TS-903.
Samma funktioner som
Prisma Daps 2200•M Walk men utan led ljuskrans.

Offertförfrågan
Dokument
Kontakta säljare

Egenskaper

Android-app tillhandahålls av PrismaTibro och är grunden för att göra ändringar och aktivera fler funktioner.
Programmering görs med en Android-app och överförs via NFC och eller USB-minne.
Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att sedan ändra, spara, kopiera och sända efter önskemål.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

En mikrofon mäter det omgivande bullret för att anpassa lokaliseringsljudet efter omgivande bullernivå.
Bullerstyrningen i Prisma Daps 2000-serien är smart och ökar endast vid de frekvenser som stör lokaliseringsljudet.
Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB.
Justerbart i steg om 1 dB.
Ställs in separat för alla faser och för intern och extern högtalare.
Detta gör att ljudet alltid hörs men aldrig stör.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Prisma Daps 2000•L med led ljuskrans
Prisma Daps 2000•M med led ljuskrans
Höjd x Bredd x Djup
284 x 112 x 125 mm
Diameter för att passa stolpen
114 mm
Vikt
≈ 2,5 kg
Modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2220•M Time
2250•M Walk & Bike
Prisma Daps 2000•L utan led ljuskrans
Prisma Daps 2000•M utan led ljuskrans
Höjd x Bredd x Djup
274 x 112 x 125 mm
Diameter för att passa stolpen
114 mm
Vikt
≈2,5 kg
Modeller
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
Prisma Daps 2300•S med led ljuskrans
Höjd x Bredd x Djup
263 x 96 x 45 mm
Diameter för att passa stolpen
114 mm
Vikt
≈1,3 kg
Modeller
2310•S Walk
2320•S Bike
2330•S Walk & Bike
Prisma Daps 2300•S utan led ljuskrans
Höjd x Bredd x Djup
253 x 96 x 45 mm
Diameter för att passa stolpen
114 mm
Vikt
≈1,3 kg
Modeller
2315•S Walk
2325•S Bike
2335•S Walk & Bike

Modeller
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
2335•S Walk & Bike
Viloläge
1 Watt
Anmälan
2 Watt
Modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike
Min ljudvolym och låg pulsfrekvens
2,5 Watt
Max ljudvolym och hög pulsfrekvens
8-10 Watt
Modell
2240•M Tram

Viloläge och aktiv nattkoppling

7,5 Watt
Max ljudvolym och hög pulsfrekvens
10,5 Watt

I korsningar med mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs, rekommenderas det att koppla in externa högtalare.
Installeras på stolpen cirka 2,5 meter ovan mark riktad mot motsatt sida.
Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med specialanpassade externa högtalaren:
Prisma Daps ES-400

Tillgängligt för dessa modeller
förutsatt 10- eller 13-ledarkablage.
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike


Prisma Daps 2000•L
Aktiveras i parameterfilen.
Fungerar med Firmware 171206 eller senare.
Rekommendation: Minst 8-ledarkabel.
Upptäcker och signalerar fel till styrskåp om någon av följande komponenter ej fungerar korrekt:
• Mikrofon
• Högtalare
• Vibrator
• Watchdog
• Spänningsförsörjning till moderkortet
• Interna strömförsörjning
• NFC
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
Prisma Daps 2300•S med 3-ledarkablage

Aktiverar rött varningsljus i led-kvittens i front vid fel.
Felsökning
KLICKA HÄR för utförligare instruktioner.
Tillgängligt för dessa modeller
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
Prisma Daps 2300•S med minst 5-ledarkablage
Aktiverar felsignalering via den vita tråden och aktiverar rött varningsljus i led-kvittens i front vid fel.
Felsökning
KLICKA HÄR för utförligare instruktioner.
Tillgängligt för dessa modeller
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
2335•S Walk & Bike

Ytterhus
• Blå-anodiserad
• Guld-anodiserad
• Gul-lackerad
• Grå-lackerad
Andra färger vid förfrågan

Front
• Blå-anodiserad,
med tryckfunktion
• Svart-anodiserad,
med tryckfunktion
• Guld-anodiserad,
utan tryckfunktion

Sidor
På sidan av Prisma Daps 2000•L och Prisma Daps 2000•M finns en förberedd plats för reliefsymboler alternativt dekorprofil.
Dekorprofil Guld-anodiserad
Dekorprofil Blå-anodiserad
Reliefsymboler Gul Polykarbonat

Saknar du något?
Låt oss veta om du har en färg/kombination vi inte räknade upp här.
KLICKA HÄR för kontakt.

5 år

Möjlighet att ställa in “Error”-ljud/ljus eller aktivera ett talmeddelande vid tryck.
Exempel: ”Anläggning ur funktion”

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Hårdvara
Prisma Daps 2000 är byggd i strängpressad aluminium, vilket ger lång livslängd.
Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande profil och kan enkelt plockas ut vid service.
Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig och helt utan lösa delar.
Prisma Daps är vandalsäkra och näst intill omöjliga att förstöra.

Mjukvara
Mjukvaran i övergångssignalen mäter kontinuerligt signalerna från trafikljuset för att garantera att övergångssignalen alltid visar och låter rätt vid rött respektive grönt ljus.

Egenskaper

Det genomskinliga kvadratiska glaset i fronten ger ljuskvittens på anmälan.

Valbar ljusstyrka?
Se info om vilka modeller som erbjuder justerbar ljusstyrka sist i denna text!

Möjlighet
Skyddsglaset kan förses med önskad text, t ex ”Vänta”.

Rött ljus
Ett rött ljus aktiveras vid feldetektering.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
2335•S Walk & Bike

Valbar ljusstyrka från 25-100%
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike

16 olika lokaliseringsljud och förinspelade talmeddelanden medföljer alltid.
Nedan listas modeller ihop med funktioner/möjligheter.

Fakta
• Min och Max volym ställer du in i steg om 1dB
• Prismaljud nr 5, är hörbart i trafikbuller upp till 105dB (C)
• Ljudnivån ställs in separat för alla faser och för extern och intern högtalare
• Frekvensområde 180–7000Hz

Lyssna
KLICKA HÄR för att lyssna på Prisma Daps originalljud.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike

En ovärderlig hjälp för att lokalisera korsningen och ger information om korsningens status.
Följ ljudet för säker passage till motsatt sida.

Rekommenderat ljud på Walk-modellerna

KLICKA HÄR för att lyssna på Prisma_Sound_05:
• Pulsfrekvenser 30-750 ppm
• Minimalt störande för närboende
• Ställs in separat för alla faser
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike
Rekommenderat ljud på Spårvagnssignal

KLICKA HÄR
för att lyssna på Prisma_Sound_Tram
Pulsfrekvenser 70 ppm
Tillgängligt för denna modell
2240•M Tram


Prisma Daps 2000•L och Prisma Daps 2000•M
Direktmatning
Valet görs vid beställning och i kombination med signal I/O och lampa I/O

  • 18-24 V AC/DC
  • 28-49 V AC/DC
  • 100-170 V AC
  • 150-240 V AC

Kablage standard 8- eller 13-ledare för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
Kablage standard 6- eller 8-ledare för dessa modeller
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike


Prisma Daps 2300•S
230 V AC
Direktmatas eller får strömförsörjning från röd lampa.
Standard 3- eller 5-ledare med spänningsdosa
Spänningsdosan omvandlar från anläggningens driftspänning ner till 24 V DC som är driftspänning för Prisma Daps 2300•S.

Kablage

  • 3-ledarkablage – feldetektering
  • 5-ledarkablage – feldetektering och signal till styrskåp

Tillgängligt för dessa modeller
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
2335•S Walk & Bike

Flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Reliefsymboler, taktil riktningspil och vibrator är värdefulla funktioner för människor med nedsatt syn.
Reliefsymboler är en taktil och visuell karta som ger information om de delar som ska passeras för att nå motsatt sida – t ex: cykeltrafik, biltrafik, refug, biltrafik, spårväg, andra sidan.

Fakta reliefsymboler
• Symbolerna sätts med start nedifrån i samma ordning de kommer att passeras
• Placeras alltid på sidan som är vänd in mot trottoaren
• Levereras med 7 olika symboler och passbitar

Fakta taktil riktningspil
• Visar gångriktningen man skall följa för att tryggt ta sig över gatan
• Levereras med enkelpil och dubbelpil i samma färg som locken

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike

Prisma Daps 2000•L
Har funktionen för talmeddelande.
Levereras med förinspelat meddelande och kan via Android-app spela in eget meddelande och enkelt via NFC-kommunikation byta till det nya.
Prisma Daps 2000•M
Levereras med ett förinspelat meddelande från PrismaTibro.

Exempel på användningsområden
• Varningsmeddelanden vid gulblink
• Utryckningsfordon på väg
• Vägarbete
• Turistinformation
…och mer…

Förinspelat talmeddelande från fabrik tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2250•M Walk & Bike

Spela in eget talmeddelande tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time

-40 till 70 °C

Hela fronten är känslig för tryck.
Tryck på fronten resulterar i ett kvittenspip som bekräftelse på anmälan.
Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten – direkttryck och/eller förlängt tryckt.
Förlängt tryck kan användas till förlängd gröntid.

Tryckfront tillgänglig för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2250•M Walk & Bike
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
2335•S Walk & Bike
Fler val möjligheter på tryckfunktioner
Högre ljud
Talmeddelande
Ljudändring
med mera…
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2200•M Walk
2210•M Walk
2250•M Walk & Bike

Inställningarna, parameterfilen, förs över till Prisma Daps via USB-kontakt.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2210•M Walk
2220•M Time
2230•M Time
2240•M Tram
2250•M Walk & Bike

Saknar

Gäller Prisma Daps 2300•S
De större modellerna – Prisma Daps 2000•L och Prisma Daps 2000•M – använder du en Android-app för att göra mängder av inställningar.
Minstingen i modellserien – Prisma Daps 2300•S – programmeras med hjälp av dip-switchar.

Programmering med dip-switchar
8 st dip-switchar på moderkortet gör det möjligt att justera inställningarna för Prisma Daps 2300•S.
Instruktioner finner du i manualen – KLICKA HÄR.

Tillgängligt för dessa modeller
2310•S Walk
2315•S Walk
2320•S Bike
2325•S Bike
2330•S Walk & Bike
2335•S Walk & Bike

Den breda ljuskransen i överdelen av Prisma Daps ger ljuskvittens vid anmälan.
Led ljuskrans ger synlighet på långa avstånd, synlig i 270°.
Möjlighet
Välj konstant sken för att öka synlighet på långt håll.
Ljuskaraktär
Standard Gult, Tillval Kallvit

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2220•M Time
2250•M Walk & Bike
2310•S Walk
2320•S Bike
2330•S Walk & Bike

Valbar ljusstyrka från 25-100%
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time
2200•M Walk
2220•M Time
2250•M Walk & Bike

Inställningarna, parameterfilen, förs över till Prisma Daps via Near Field Communication (NFC).

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time

Prisma Daps 2000•L – levereras med NFC-antenn som gör kommunikation möjlig med RFID.
Köp till taggar och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och geografiska områden.

OBS!

  • RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för Prisma Daps 1000 vilka är lågfrekventa.
  • Rekommendation: Minst 8-ledarkablage

DÄRFÖR
För att passa både Prisma Daps 1000 och Prisma Daps 2000•L välj: RFID Kombi-tag.
KLICKA HÄR för kontakt.

Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2110•L Walk
2120•L Time
2130•L Time

Vibratorn, båda varianterna, är placerad i bottenlocket.
Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i och därmed när det slår om från rött till grönt.


UTAN tryckfunktion

Vibrator är placerad i bottenlocket och känns igen på den knottriga vibratorbrickan.
Tillgängligt för dessa modeller
2100•L Walk
2120•L Time
MED tryckfunktion
Vibratorbrickan försedd med tydlig tryckpunkt i bottenlocket.
Tryckfunktionen ger samma anmälan som i tryckfronten men kan även programmeras med andra valfri funktioner.
Exempel på funktioner kopplade till tryck är:
• Högre ljud
• Talmeddelande
• Förlängd gröntid
• …eller annat
Tillgängligt för dessa modeller
2110•L Walk
2130•L Time