UTGÅTT
Ersätts av Prisma Daps 2100•L Walk – KLICKA HÄR!

Prisma Tibro, Sweden Prisma Daps TS

Översikt Prisma Daps 1000

Prisma Daps 1000 är en av världens mest utvecklade övergångssignaler. Välkänd design och utmärkt prestanda med lång livslängd ingår i priset. Prisma Daps 1000 är andra generationen digitala akustiska övergångssignaler från Prisma Tibro och har  installerats i stor volym runt om i världen.

Prisma Daps 1000 är en flexibel produkt med många funktioner och möjligheter då du själv ändrar inställningarna för den aktuella trafiksituationen.

HANDDATOR
Alla inställningar görs smidigt med handdator (PDA) och förs sedan över trådlöst.

AKUSTIKEN ÄR BULLERSTYRD
En mikrofon kontrollerar kontinuerligt bullernivån och anpassar ljudpulserna så att de alltid skall höras men inte vara störande t ex nattetid. Prisma Daps 1000 är byggd i strängpressad blåeloxerad aluminium som ger lång livslängd. Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande aluminiumprofil och kan enkelt skiftas vid service.
Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig men samtidigt vandalsäker.

Egenskaper

Prisma Daps 1000 erbjuder stor flexibilitet. Läs nedan om fakta och dess egenskaper.

Omgivningens ljudnivå påverkar hur högt ljud Daps ger ifrån sig.
Ökat buller i omgivningen ökar volymen från Prisma TS.
Dimensioner H x B x D: 270 x 112 x 125 mm
Vikt: 2,8 kg
Effektförbrukning:
6 W i viloläge 13 W vid anmälan
Fronten är känslig för tryck.
Den som önskar passera över kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten.
Förstärker ljudet, riktat.
Valfritt inspelat ljud spelas upp vid kvittens. Kan t ex vara ett ”välkommen” eller en instruktion.
Prisma Daps ger respons på tryckning – ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.
Det vita kvadratiska glaset.
Dioder tänds som kvittens.
Kvittens i form av ljus.
Antingen tänder användaren upp kransen vid tryck och i de fall när man valt en Daps utan tryckfunktion, lyser ljuskransen när det lyser grönt.
Tio olika ljudkaraktärer kan väljas med en om-kopplare för att kunna ge olika ljud för olika gångriktningar. Med min/max omkopplarna kan man begränsa lägsta/högsta ljudnivå. Ljudstyrka 55-83 dBA vid 1 meter Frekvensområde 500-6000 Hz
Gult sken: 590 nm
Ljusstyrka: 9 x 5000 mcd
Det effektiva och över hela världen spridda ”tick-tick-tick”-ljudet. Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången. Tack vare övertonerna kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer.
Matningsspänning, valet görs vid beställning:
230 VAC +/- 10 % 50 Hz
115 VAC +/- 10 % 60 Hz
42 VAC +/- 10% 50 Hz
24 VDC
-40 VDC
MTBF: 8 år

Mängder av inställningar görs i mjukvara. Dessa överförs sedan via IR till övergångssignalen.
Detta tillbehör fungerar ihop med Prisma Daps 1000.

En karta över hela övergången:
Körfält, spårvagn, cykelbana, refug, startpunkt.
Fungerar som ett pussel – sätt in de delar som är aktuella.
Tar emot signal från RID-bricka och erbjuder t ex dubbel gröntid. Anslut upp till tre grupper av RFID-brickor. Olikheten ligger i vad som ska ske vid anmälan.
Den som lägger handen på toppen av Prisma Daps med riktningspil får hjälp att veta i vilken riktning övergången ska ske.
Temperaturområde: -40 till 70 °C
Ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn.
Kvittensen kommer i formen av vibration. I det här fallet kommer grön signal i tidsintervall – om användaren ska styra väljer man vibrator med tryckfunktion.
Ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn. Kvittensen kommer i formen av vibration när användare tryckt under (!) övergångssignalen.

FÄRG
Vi hittar lösningar för dina önskemål.
Ytterhus: blå-eloxerad,
guld-eloxerad eller lackad i önskad
RAL-färg. Exempel, TS-921 gul.
Tryckfront: blå-anodiserad eller svart-anodiserad.

FORM
På sidan av Prisma Daps finns ett spår där du fäster reliefsymboler eller dekorprofil.
Dekorprofiler: guld-eloxerad,
blå-eloxerad.
Reliefsymboler: gul plast eller guld-eloxerad aluminium.