Prisma Care

Pelle Bäckrud, Bengt Holmgren och Ingemar Holmgren är fortsatt ägare av Prisma Care AB och fortsätter på inslagen väg även efter att de två andra bolagen övergått i Addtechs ägo.
Verksamheten i Prisma Care består i hjälpinsatser lokalt, regionalt och globalt.

CSR

Corporate Social Responsibility förkortas så: CSR.
Långt innan Pelle, Bengt och Ingemar tog över PrismaTibro har CSR varit en hjärtefråga för alla medarbetare på PrismaTibro.
Det har handlat om sponsring lokalt, mikrolån utomlands och socialt arbete i flera världsdelar.

Addtech

I samband med försäljningen av de två andra bolagen – Prisma Teknik AB  och Prisma Light AB – i juli 2018 så fanns en stor samstämmighet kring CSR centrala roll. Addtech kommer att fullfölja givna löften för innevarande period.