Prisma Button på Universeum

På Universeum i Göteborg, en av de 10 mest populära attraktionerna i Sverige och en viktig aktör för hållbar utveckling, har man valt att investera i en robust, vandalsäker och hållbar armbågskontakt – nämligen Prisma Button. 

Kontakta oss

Vill du också ha en armbågskontakt som håller?

> Kontakta säljare, Prisma Button
> Prisma Button Broschyr
> BIMobject