Prisma Button 300, 800, 1200

Prisma
Button
300
Prisma
Button
800 • 802
Prisma
Button
1200
Vandalsäker, aktivt övervåldsskydd: IK10 Ja Ja Ja
Kvittenston möjlig: 57 dBc, 2000 Hz Ja Ja Ja
Tillslagsfördröjning möjlig: 1.5, 3 eller 6 sekunder Ja Ja Ja
Vårdhygienanpassad PTS Forum, Svensk Förening för Vårdhygien Ja Ja Ja
Nurse Bed-inställning
Pardörrs-styrning
Ja Ja Ja
Kick-inställning
Sparkkontakt
Ja Ja Ja
Enkelt att anpassa inställningar: Dip-switchar Ja Ja Ja
Inomhus, utomhus: IP56 Ja Ja Ja
Sunda hus, klass A A A
Byggvarubedömningen: Accepteras Ja Ja Ja
Brandklass: PA 6.6 Ja Ja Ja
Värmetest: Godkänd Ja Ja Ja
Garanti 5 år – Se garantivillkor Ja Ja Ja
Softfront: Mjuk front, personligt tryck Tillval Tillval Tillval
Push and Hold-dekal: Instruktion tillslagsfördröjning Tillval Tillval Tillval
Elektronikkort

1 st med
dubbla relä

800:
1 st med
dubbla relä
802:
2 st med
dubbla relä

2 st med
dubbla relä
Relä
Relä 1: en växlande kontakt
Relä 2: en växlande, en slutande kontakt
2 st 2 st 2 st
Relä, max lastström per pol: 2A. Totalt max: 6A Ja Ja Ja
Kontrasterande: NCS 0,8 – Boverkets krav: ≥ 0,4 Ja Ja Ja
Made in Sweden: PrismaTibro, Sweden Ja Ja Ja
Dimensioner LxBxD, andra utföranden offereras

286x95x25 mm

799x95x25
mm

1169x95x25 mm

Vikt

0,5 kg

1,3 kg 1,9 kg
Monteringshöjd symbol = Tillgänglighetshöjd från golv 800 mm 800 mm 800 mm
Ändlock, varianter
Alternativ 1: Topplock utan skruv, bottenlock med skruv
Alternativ 2: Topplock med skruv, bottenlock med skruv
Tillval Tillval Tillval