Alla modeller har värmesäkring

Prisma Button 300, 800 och 1200 har en inbyggd automatisk värmesäkring som löser ut när omgivningstemperaturen är högre än 110° C.
Spänningsförsörjningen stängs då helt av och den slutar att fungera.
När sedan temperaturen sjunker under 80° C återställs värmesäkringen automatiskt och Prisma Button fungerar som den ska igen.
Trycksensorns temperaturkompensering fungerar bra upp till de temperaturer när värmesäkringen löser ut.

Kontakta oss!

KLICKA HÄR för att se vilka personer som är redo för din kontakt.