Din version av safari verkar vara för gammal och kan göra att Dip-switchar, live-demo inte funkar som vi önskar i Safari.

Uppdatera din webbläsare eller välj en annan,  t ex Firefox.

Inställningar justeras med dip-switchar

Prisma Buttons olika funktioner ställs smidigt in med hjälp av dip-switchar. Dessa är enkla att justera för den med teknisk kunskap – som en montör/installatör.

Fakta om dip-switchar

• Det finns 8 st dip-switchar på kretskortet
• Alla står i off-läge vid leverans
• Du kan aktivera flera dip-switchar i kombination beroende på vilken funktion du önskar

Live-demonstration

Nedan finner du en live-demonstration av alla olika funktioner. Välj önskad Prisma Button-modell och därefter önskad funktion genom att klicka på rätt dip-switch, eller genom att använda dig av snabbvalsfunktionen. Under själva ”demohallen” finner du instruktioner som förklarar vilken/vilka dip-switchar som ger vilken funktion.

OBS! Notera att du inte kan aktivera tillslagsfördröjning samtidigt som Nurse Bed-funktionen är aktiverad.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Välj modell att visa

Dip_switch 1: on
•Direktöppning

  • Alla 8 dip-switchar står i off-läge vid leverans vilket innebär: Tryck aktiverar relä 1 = öppning låskolv, efter 0,2 sek aktiveras relä 2 = dörröppning
  • Flera dip-switchar kan aktiveras beroende på vilken funktion som önskas.
  • OBS! Tillslagsfördröjning ej kan kombineras med Nurse-Bed funktion.

Tryck på frontpanelen 1,5 sekunder för aktivering
Dip-switch 1: On
OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras denna funktion.

Tryck på frontpanelen 3 sekunders för aktivering
Dip-switch 2: On
OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras denna funktion.

Tryck på frontpanelen 6 sekunders för aktivering.
Dip-switch 1och 2: On
OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras denna funktion

Sparkfunktion innebär att övervåldsskyddet är inaktiverat.
Alltså accepteras kraftigare yttre påverkan typ kick/spark.
Dip-switch 3: On

Du kan välja att ha en reläanslutningstid på max 1 sek.
En funktion som innebär att dörren endast får en signal oavsett hur länge du än trycker på frontpanelen.
Dip-switch 4: On

När du önskar en kvittenston vid tryck på frontpanelen.
Dip-switch 5: On

Kan användas för att styra låskolvar när signal till dörröppningen behöver förskjutas 1,5 sekunder.
Funktionen kan även användas om man vill ha asynkron öppning av pardörrar.
Kort tryck: aktiverar relä 1, ”Låskolv”
Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1 ,”Låskolv” direkt.
När man tryckt i 1,5 sekunder aktiveras även relä 2, ”Dörr”
Dip-switch 2 och 8: ON

Aktiverar ej Relä 1
Dip-switch 6: On

Aktiverar INTE relä 2
Dip-switch 7: On

Nurse Bed även kallad systeröppning. Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.
Kort tryck: aktiverar relä 1, “Dörr 1”
Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 2, “Dörr 2”
Dip-switch 8: On

Nurse Bed även kallad systeröppning. Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.
Kort tryck: aktiverar relä 1, “Dörr 1”
Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1+ 2, “Dörr 1” och “Dörr 2”
Dip-switch 1 och 8: On