Inställningar justeras med dip-switchar

Välj modell att visa

Dip_switch 1: on
•Direktöppning

Dip-switchar ger möjligheter
Justera inställningar när som helst.
Dip-switcharna under ”huven” är enkla att ändra för den med teknisk kunskap – som en montör/installatör.

Fakta
• 
Det finns 8 st dip-switchar på kretskortet
• Alla står i off-läge vid leverans
• Du kan aktivera flera dip-switchar i kombination beroende på vilken funktion du önskar

OBS!
Var uppmärksam på att du inte kan aktivera tillslagsfördröjning tillsammans med Nurse-Bed funktion. 

  • Alla 8 dip-switchar står i off-läge vid leverans vilket innebär: Tryck aktiverar relä 1 = öppning låskolv, efter 0,2 sek aktiveras relä 2 = dörröppning
  • Flera dip-switchar kan aktiveras beroende på vilken funktion som önskas.
  • OBS! Tillslagsfördröjning ej kan kombineras med Nurse-Bed funktion. 

Tryck på frontpanelen 1,5 sekunder för aktivering
Dip-switch 1: On
OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras denna funktion.

Tryck på frontpanelen 3 sekunders för aktivering
Dip-switch 2: On
OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras denna funktion.

Tryck på frontpanelen 6 sekunders för aktivering.
Dip-switch 1och 2: On
OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras denna funktion

Sparkfunktion innebär att övervåldsskyddet är inaktiverat.
Alltså accepteras kraftigare yttre påverkan typ kick/spark.
Dip-switch 3: On

Du kan välja att ha en reläanslutningstid på max 1 sek.
En funktion som innebär att dörren endast får en signal oavsett hur länge du än trycker på frontpanelen.
Dip-switch 4: On

När du önskar en kvittenston vid tryck på frontpanelen.
Dip-switch 5: On 

Kan användas för att styra låskolvar när signal till dörröppningen behöver förskjutas 1,5 sekunder.
Funktionen kan även användas om man vill ha asynkron öppning av pardörrar.
Kort tryck: aktiverar relä 1, ”Låskolv”
Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1 ,”Låskolv” direkt.
När man tryckt i 1,5 sekunder aktiveras även relä 2, ”Dörr”
Dip-switch 2 och 8: ON

Aktiverar ej Relä 1
Dip-switch 6: On

Aktiverar INTE relä 2
Dip-switch 7: On

Nurse Bed även kallad systeröppning. Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.
Kort tryck: aktiverar relä 1, “Dörr 1”
Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 2, “Dörr 2”
Dip-switch 8: On

Nurse Bed även kallad systeröppning. Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.
Kort tryck: aktiverar relä 1, “Dörr 1”
Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1+ 2, “Dörr 1” och “Dörr 2”
Dip-switch 1 och 8: On