Prisma Button bidrar till Agenda 2030

Armbågskontakten besitter flera egenskaper som kan bidra till de globala målen. Med till exempel tillslagsfördröjning och kick-funktion förhindras onödiga dörröppningar, vilket sparar energi i linje med mål 7.

Prisma Button möter dessa mål

Se hur funktioner hos produkter från PrismaTibro uppfyller Agenda 2030Se hur funktioner hos produkter från PrismaTibro uppfyller Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 3Läs mer om hur Prisma Button uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 7Läs mer om hur Prisma Button uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 10Läs mer om hur Prisma Button uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 11Läs mer om hur Prisma Button uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 12Läs mer om hur Prisma Button uppfyller målen i Agenda 2030
Prisma DapsPrisma Daps • Övergångssignalen möter målen i Agenda 2030
Prisma DIPrisma DI • Mätinstrument för skevhet hos vevaxlar och ovalitet hos cylindrar möter målen i Agenda 2030
Prisma LightPrisma Light • Utomhusbelysning med led-teknik och smarta styrningar möter målen i Agenda 2030