Stockholm: Prisma Daps

Prisma Daps finns på det flesta trafiksignalerna i och runt Stockholm.
Stockholm Stad har cirka 4 500 tryckknappslådor.

Anledningar

Prisma Daps viktiga användningsfunktioner.

  • Akustik med dag- och nattsänkning
  • SmartCard funktion, RIFD
  • Bullerstyrning
  • Vibrator

Spårvagn

En del trycker ingen människa på – det gör spårvagnen.
Prisma Daps 2240•M TRAM
Visas på den suddiga bilden – bara Prisma Daps är skarp.

Används mycket

En av de som syns och används mest är
Prisma Daps 2100•L Walk

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps