Gata & Väg – Väg fyra filer med en rondell

Prisma Light utomhusbelysning referens: Gata & Väg fyra filer med rondell

Vägen i fråga är i förändring – staden växer och det har gjorts satsningar på infrastruktur för stadens allt fler cyklister. Just den här delen av staden ska byggas om till stadsgata med huvudfokus på cykel-, gång- och busstrafik. I anslutning till det arbetet behövdes även en uppgradering av belysningen, utmed vägen och dessutom i anslutning till en rondell. Valet föll då på Prisma Light Elton 1-M.

Kommunen valde samtidigt att satsa på en framtidssäkrad lösning vad gäller styrning, nämligen Zhaga. Med Zhaga-kontakten kan valet av styrning göras direkt, eller vid ett senare skede. Byte av styrning kan därefter göras utan att byta armatur.

Underlag

Läs tips och önskemål

Underlag

En DWG-fil, kartposition, skiss eller en kombination är bra förutsättningar. I det här fallet bestod underlaget av ett kartmaterial där stolparnas placering var utmärkt.

Ljusberäkning

Förvänta dig mer

DIALux

Klass
M3 på körbanan • S3 på cykelvägen • C2 i cirkulationsplats
KLICKA HÄR för att nå säljare för en komplett ljusberäkning som PDF-fil.

Armatur

Se modeller och styrning

Artiklar

Produkter och tjänster i projektet

Artiklar

Se vilka artiklar som användes i projektet.