Prisma Light Elton 1-L

Styrning DALI
Bollplan, släcks 22.00