Prisma Light Ellie – mer än parkarmatur

Prisma Light Ellie trivs på fler platser än i parken.
Parkarmaturen Prisma Light Ellie har så många fler användningsområden.
I denna anläggning har man monterat upp Prisma Light Ellie på en parkering.

Ljusbild efter behov

Kunden valde ljusbild utefter ytan och stolparnas placering.
Prisma Light Ellie går att få med både rundstrålande ljusbild – Omni – och asymmetrisk ljusbild – linskombinationen SCL.
Prisma Light Ellie presterar utmärkt bra även på gång/cykel-vägar, villagator, innegårdar, skolgårdar och…ja, där det är onödigt mörkt.