Prisma Button utsätts för prövning och klarar testet