Preislers Plads, Viborg

Sparar 90% energi
Tidigare lystes parkering upp av 2400 Watt.
Numera gör Prisma Light Eliott jobbet med systemeffekt 240 Watt.

Nöjd kund!
Arbetet med stativet betalar sig på mycket kort tid genom besparingarna i energiförbrukningen.