Preislers Plads, Viborg

Sparar 90% energi
Tidigare lystes parkering upp av 2400 Watt.
Numera gör Prisma Eliott jobbet med systemeffekt 240 Watt.

Nöjd kund!
Arbetet med stativet betalar sig på mycket kort tid genom besparingarna i energiförbrukningen.