Köpenhamn

Prisma Daps 2230•M, RAL7024 finns installerad i hela Köpenhamn kommun.
Används vid tidstyrda korsningar med fasta tider utan tryckfront.