Baggeboskolan i Tibro

Övergångssignal på skolgården?
Javisst – ett tryck på Prisma Daps tänder belysningen – Prisma Light – och talmeddelanden informerar om vad som händer.