Bergs slussar, Linköping

Gång- och cykelvägarna ligger i samma område.
Samma förutsättningar: ytor, väderlek, växtlighet och omgivningsljus.

Lika mycket ljus men Prisma Eliott matas med bara 40% av effekten jämfört med högtrycksnatrium.
Det är sånt här som gör det roligt att jobba ihop med Prisma Eliott.