Österut

Bilden är tagen i Finland och modellen som används är Prisma Daps 2120•L
Används vid tidstyrda korsningar med fasta tider utan tryckfront.