Populär kombinationsfront för Prisma Daps

På önskemål från kund erbjuder vi numera kombinationsfronter för Prisma Daps, med symboler för både fotgängare och cyklist. Fronten kallas för ”Walk & Bike” och gör sig fint vid vanliga övergångställen där både cyklister och fotgängare brukar passera.

Andra fronter

Vi erbjuder även fronter med symboler för endast ”Walk” och endast ”Bike”. Blåa övergångssignaler brukar förses med fronten för gående, medan gula övergångssignaler förses med front för cyklister. 

Flexibilitet

Kombinationsfronten kan sitta på både blåa och gula övergångssignaler. Valfrihet råder!

Kontakta säljare

Vill du veta mer om ”Walk & Bike” eller andra fronter? Kontakta gärna oss säljare, Prisma Daps, så berättar vi mer!