Prisma Eliott klär i polykarbonat

Många av detaljerna i Prisma Eliott är gjorda i polykarbonat, ofta förkortat till PC.
Kåpan i alla varianter – med/utan fågelpinnar (och fågelpinnar) eller slät är i polykarbonat.
Kupa och planglas är polykarbonat.

Vi gillar

 • Anledningen till att valet föll på polykarbonat är bl a
 • Tål väder och vind, behåller sitt utseende
 • Klarar påfrestningar i form av stenkastning, luftgevär och andra kreativa försök att skada
 • Klarar stenskott från bilar, hagelskurar eller piskande grenar i ett motionsspår

Wikipedia

En målande beskrivning av polykarbonat, hämtar vi från Wikipedia:

 • Polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet.
 • Polykarbonat används främst till butiksfönster och dörrfönster som ska vara
  stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, maskinskydd,
  flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta.
 • Polykarbonat är lätt att förväxla med plexiglas, men man kan skilja dem åt genom att bända materialet.
  Plexiglaset kommer då brytas av medan polykarbonatet böjs.
 • Polykarbonat kan brinna i luft, men underhåller ej förbränning, d v s det är självslocknande.