Sedan starten har vi levererat Prisma Eliott med kupa.
När vi fick starka önskemål om plant glas gjorde vi som vanligt – alltså: ställde oss frågorna:
Om vi sätter planglas på Eliott, kommer vi då att kunna erbjuda lika effektiv ljusbild, bättre ljusbild och fortfarande ge bästa möjliga förutsättningar för dioder och linser att sprida ljuset optimalt.
Svaren ser vi nu: Ja, ja, ja.
Nu får kunden välja. Kupan finns kvar som alternativ och gillas av många.
De som önskar kan få alla modeller av Prisma Eliott med planglas.