Alla inställningar samlade

Samtliga inställningar i en Prisma Daps sparas i en textfil – den filen kallar vi för: parameterfil.
Den innehåller flera hundra rader text som ingen vanlig människa någonsin läser men som Prisma Daps förstår precis.
Siffror blandat med bokstäver. Tillsammans talar de om för Prisma Daps vad som ska gälla vid grönt ljus, rött ljus, pågående vägarbete, anmälan, kvittens…och så vidare.
Parameterfilen talar också om vilka ljud som ska användas och med vilken volym de ska spelas upp och när.
Bullerstyrningen får sina kommandon från parameterfilen.
Parameterfilen är den som bestämmer. Kunden bestämmer över parameterfilen.

Vid order ställer vi därför frågor

Några av frågorna är:

  • Önskar kunden utgå från en standard-parameterfil – i så fall vilken, vilket land?
  • Har kunden en önskan om ett särskilt ljud: tick-tick-tick, eget talmeddelande eller musik (!).
  • Vilka inställningar ska gälla för ljudnivån eller ljusstyrkan?
  • Ska ljudnivå förändras under dygnet?
  • Ska ljusnivå förändras under dygnet?
  • Är det aktuellt att använda RFID, vilken funktion ska den styra?
  • …och fler frågor – allt för att Prisma Daps ska agera precis som önskat.

Ändra parameterfilen med Android app

Efter montering och installation kan ändringar i parameterfilen göras med Android app.
• Hämta/överför från Prisma Daps till app.
• Användarvänliga dialoger ger dig en bra översikt och förenklar de inställningar som skall göras.
• Gör ändringarna och överför den nya versionen till Prisma Daps.
Överföringen sker för
Prisma Daps 2000•L: med antingen NFC eller/ och USB
Prisma Daps 2000•M: med USB
Om detta är två okända begrepp för dig – NFC, USB – förklarar vi gärna.
Parameterfilen ska sedan med fördel sändas via e-post till PrismaTibro så används dessa inställningar för nästa leverans av Prisma Daps.

PIN-kod

För att säkerställa säkerheten krävs en PIN-kod för att överföra parameterfilen till Prisma Daps.
Slutkunden är den som bestämmer vem som har vilken PIN. Vi håller reda på kundens beslut.
Kunder har olika strategi:

  • En PIN-kod för alla Prisma Daps
  • Flera PIN-koder, olika på geografiska områden
  • Flera PIN-koder, en för varje installatör

Kunden har frihet att ta det beslut de anser vara bäst.

Glömt eller: vet bara inte?

Vi glömmer inte.
Vi har koll på vilken PIN-kod varje enskild kund har och vilken parameterfil för kund har använt tidigare.

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps