Övergångssignalen Prisma Daps bidrar till Agenda 2030

…och delmål 3.6 om att minska antalet dödsfall och skador i trafiken. Prisma Daps har utformats med flera egenskaper för ökad tillgänglighet och säkerhet, bland annat i samarbete med SRF – Synskadades Riksförbund.

Funktioner som Prisma Daps erbjuder för ett mer hållbart samhälle: 
• Lokaliseringsljud – ett ljud som är lätt att identifiera i bullriga miljöer och som leder dig över vägen
• Reliefsymboler – en taktil karta över korsningen
• Vibrator – vibrerar med olika frekvenser för att signalera vilken fas korsningen befinner sig i
• RFID – med en RFID-tag ges möjlighet till längre gröntid, ett talmeddelande eller annan specialfunktion

Tack vare dessa hjälpmedel kan Prisma Daps göra övergången säkrare för alla människor och minska risken för olyckor i trafiken.

Mer information om hållbarhet och Agenda 2030

> Prisma Daps bidrar till Agenda 2030
> Så arbetar PrismaTibro med hållbarhet