Övergångssignal med nattfunktion

Visste du att Prisma Daps har en nattfunktion? Övergångssignaler sitter i urbana områden, ofta i närheten av bostadsområden. För att ljudet inte ska upplevas störande när människor ska sova har Prisma Daps det vi kallar för nattfunktion. 

När nattfunktionen aktiveras innebär det att ljudet sänks eller slås av helt, beroende på kundens önskemål. Nattfunktionen och dess förutsättningar kan ställas in när som helst i appen.

> Prisma Daps 2000, app-manual