Två företag

Två fokuserade företag på elektronik och mekanik i trafiksäkerhetens tjänst. Ingår sedan juli 2018 i Addtech AB – en börsnoterad teknikhandelskoncern.

Då teknik, prismor och elektronik är vanligt förekommande ingredienser i de produkter och tjänster vi erbjuder så har vi bestämt oss för att göra det enkelt att identifiera oss genom att arbeta under ett gemensamt namn: PrismaTibro.

Det finns ett företag i Tibro med förnamnet Prisma och det finns ett Tibro – iallafall i den här delen av världen.

PrismaTibro satsar i konkurrensen på följande områden för att vinna kampen om kunderna:
Hjärta Fylla andras behov, personliga relationer, ärliga avsikter
Fokus Kundens behov, optimal produkt, bättre pris
Förtroende Sund ekonomi, långsiktighet, noggrannhet.

Prisma Teknik

VERKSAMHET
övergångssignaler, armbågskontakter och
mätinstrument för stora motorer.
Läs mer.

Prisma Light

VERKSAMHET
Gatubelysning med LED-teknik.
Smarta funktioner som standard.
Läs mer.