Olika sätt att placera Flexibump

Farthindret Flexibump finns i två olika storlekar, 80 cm och 240 cm. Dessa kan kombineras på många olika sätt för att få en välanpassad lösning till vägens bredd och utformning. 

Hela vägbredden kan täckas, men det är även möjligt att lämna utrymme för exempelvis barnvagnar, cyklar och rullstolar att passera smidigt utan hinder.

Många möjligheter – se bild

  1. En st Flexibump 240
  2. Tre st Flexibump 80
  3. Två st Flexibump 80 till höger
  4. Två st Flexibump 80 med avstånd mellan dem
  5. Två st Flexibump 80 mitt på vägen ger en jämn passage för lastbil och buss
  6. Tre st Flexibump 80 i mönster som tydligt uppmuntrar till låg hastighet