Öka tillgängligheten med PrismaTibros produkter

Alla har olika utmaningar och behov. Vår önskan är att genom våra produkter öka tillgängligheten och inkluderingen i samhället. Armbågskontakten Prisma Button och övergångssignalen Prisma Daps är båda konstruerade med dessa aspekter i hög prioritet. 

Prisma Button är självkontrasterande

Med 0,8 NCS överträffar Prisma Button Boverkets krav om kontraster. Tack vare smarta inställningar som ”Kick” och ”Nurse bed” blir passagen enklare för fler.

Armbågskontakten kan även ge ifrån sig ett kvittensljud – ett pip – vid tryck, som bekräftar att anmälan är mottagen. Det fungerar som en hjälp för personer med nedsatt syn.

Övergångssignalen som har allt

  • Kvittensljud och lokaliseringsljud
  • Kvittensljus och ljuskrans
  • Reliefsymboler
  • Vibrator
  • RFID-tag

Prisma Daps smarta funktioner ger dig ultimata möjligheter att identifiera övergångsstället och passera tryggt, oavsett om du har nedsatt syn eller hörsel. Är du en förskollärare som behöver mer gröntid för att hinna passera kan det möjliggöras med en RFID-tag. 

Hur vill ni öka tillgängligheten?

Kontakta oss för hjälp och rådgivning:
→ Säljare Prisma Button
→ Säljare Prisma Daps