Nyheter Prisma Daps

Starta prenumeration

  • Vad vet du om Prisma Daps?

Vad vet du om Prisma Daps?

På en av våra frukostar i maj hölls en presentation om Prisma Daps och dess roll i en korsning. Det blev ett uppskattat inslag där alla på PrismaTibro fick möjlighet att fräscha upp kunskaper.

  • Trafiksäker övergångssignal: Prisma Daps

Trafiksäker övergångssignal: Prisma Daps

Övergångssignalen Prisma Daps är utvecklad i samarbete med SRF, Synskadades Riksförbund. Tillsammans med dem har vi tagit fram många funktioner som bidrar till en säkrare trafikmiljö. Funktionerna gör att människor...

  • Prisma Daps sparar 70% energi

Nya Prisma Daps sparar 110 000 kWh/år

Nya Prisma Daps sparar 110 000 kWh/år. 110 000 kWh kan sparas varje varje år. Siffran stiger då allt fler Prisma Daps byts ut...

  • Prisma Daps Garanti och Reparation

Prisma Daps Garanti och Reparation

Prisma Daps Garanti och Reparation. Att köpa övergångssignaler från PrismaTibro är en säker investering. Hög kvalité, garantivillkor på 5 år.

  • Kortare genomloppstider i produktionen
  • Kortare genomloppstider i produktionen

Kortare genomloppstider i produktionen

Kortare genomloppstider i produktionen. Vid ett moment har tiden minskat från 8 timmar till 35 minuter, vilket bidrar till mål 7 i Agenda 2030.

  • Prisma Daps

Taktil riktningspil och vibratorknapp

Hjälp för personer med nedsatt syn. En så tydlig relief att även seende, som kanske inte är så vana att "läsa" med händerna uppfattar motivet. Riktning. Känn med handen och få information om...

  • Prisma Daps med eller utan lokaliseringsljud

Övergångssignal även utan lokaliseringsljud

Prisma Daps utan lokaliseringsljud. Prisma Tibro erbjuder övergångssignal med tryckfront utan lokaliseringsljud. Enbart kvittensljud – alltså: När du använder någon av de olika tryckfunktionerna får du en kvittens på din anmälan genom...