Nyheter Prisma Daps

Starta prenumeration

  • Besök av Synskadades Riksförbund (SRF)
  • Synskadades Riksförbund på besök
  • Synskadades Riksförbund på besök hos PrismaTibro

Besök av Synskadades Riksförbund (SRF)

Samarbetet med Synskadades Riksförbund har genom åren varit mycket värdefullt för oss på PrismaTibro. Prisma Daps funktioner har...

  • Hur bidrar vi till en säker skolväg?
  • PrismaTibro Säker Skolväg 1
  • PrismaTibro Säker Skolväg 2

Hur bidrar vi till en säker skolväg?

På PrismaTibro har vi sett över hur vi kan vara med och bidra för att öka säkerheten utmed skolvägar. Endast 52% av det kommunala vägnätet...

  • Prisma Daps Detect – Touchless

Prisma Daps Detect – Touchless

I samband med coronapandemin väcktes önskemål om en touchless/beröringsfri övergångssignal. Sagt och gjort – vi tog fram en Prisma Daps med touchless-funktion...

  • Prisma Daps: Cykelsignal, Bike

Prisma Daps: Cykelsignal, Bike

För att skilja fotgängare och cyklister åt används ibland separata trafikljus. Där faller det sig naturligt att vi erbjuder två övergångssignaler...

  • Save the date – Intertraffic 2024

Save the date – Intertraffic 2024

Mässan för alla som sysslar med infrastruktur och trafikfrågor. Nästa år finns över 900 utställare på plats, PrismaTibro är en av dem...

  • Övergångssignal med nattfunktion

Övergångssignal med nattfunktion

För att ljudet inte ska upplevas störande för boende i närheten har Prisma Daps en nattfunktion. Nattfunktionen kan aktiveras när som helst i appen.