Nyheter Prisma Button

Starta prenumeration

  • Prisma Button: Softfront med motiv

Prisma Button: Softfront med motiv

Det vi kallar Softfront är en mjuk dekal som kan placeras på armbågskontakten Prisma Button. Softfronten reducerar stötar och minskar det metalliska ljudet...

  • Donation med hållbarhet i åtanke

Donation med hållbarhet i åtanke

Genom att återanvända armbågskontakterna bidrar vi till ett mer cirkulärt samhälle där produkter används länge för att slutligen återvinnas.

  • Quiz om Prisma Button

Quiz om Prisma Button

Nyligen hade vi ett quiz om produktkunskap kring vår armbågskontakt, Prisma Button. Testa dina kunskaper genom att svara på frågan...

  • Prisma Button Besparingskalkyl

Är armbågskontakten Prisma Button 300 för dyr?

Tack vare skyddande funktioner och garantivillkor på 5 år kommer underhållskostnaderna för en Prisma Button sannolikt att vara lägre än för en enklare armbågskontakt.

  • DWG-filer för Prisma Button

DWG-filer för Prisma Button

Filformatet DWG innehåller två- och tredimensionella, vektorbaserade bilder. Prisma Button finns nu i DWG-format!