Pelle Bäckrud

076-020 90 98

Bengt Holmgren

070-329 80 56

Ingemar Holmgren

070-349 80 56‬

Ledningsgruppen förändras 2020-08-01

Vi välkomnar Malin Buss som VD för Prisma Tibro AB och tre nya medlemmar i ledningsgruppen:
Pierre Ekberg, Camilla Göthberg och Mats Magnusson.

Tack till Pelle, Bengt och Ingemar

Pelle har varit med i företaget sedan 2009. Först som VD för Prisma Light AB och sedan VD för de tre bolagen Prisma Teknik, Prisma Light och Prisma Care.
Sista dagen 2013 blev Pelle tillsammans med Bengt och Ingemar ägare till de tre bolagen.
Pelle fortsatte sitt arbete som VD och har tillsammans med Bengt och Ingemar framtidssäkrat verksamheten genom sitt ledarskap. De tre herrarna genomförde grundläggande och helt nödvändiga strukturella förändringar av företaget strax efter att de tog över ägandet.
De tre med var sitt specialområde men med ett mål.
Bengt utvecklade produktionen, Ingemar inköp.
I sin ambition att framtidssäkra bildades en ledningsgrupp som med regelbundenhet såg till att ha överblick och skapa engagemang i hela företaget.
Inte så överraskande utvecklades både omsättning och lönsamhet starkt positivt.
Addtech visade intresse för att köpa. 2018 blev PrismaTibro en del av Addtech AB.
Den positiva utvecklingen har i alla avseenden fortsatt.

Nya medlemmar

Nya i ledningsgruppen men funnits med länge. Några längre än andra.
Malin
startade sin tjänst 2013 som säljare och fungerat som produktansvarig och senare även försäljningschef.
Sedan årsskiftet har hon varit vice VD och fr o m 1 aug 2020 VD.
Camilla
den i ledningsgruppen som varit med allra längst – sedan före sekelskiftet (!). Teamledare produktion.
Pierre
har sedan många år arbetat med inköp och beredning. Fr o m 1 aug 2020 är han vår inköpschef.
Mats
kom till oss från en helt annan bransch och snabbt funnit sig till rätta. Teamledare produktion.

Framtiden

PrismaTibro AB är fortsatt en bättre version av sitt tidigare själv och drivs med samma engagemang kring människor, utveckling, lönsamhet och vilja att göra skillnad som kännetecknat verksamheten sedan starten 1987.
Det nya som nu presenteras är noggrant förberett och planerat.
Pelle, Bengt, Ingemar har haft tydliga mål, starkt engagemang och en förmåga att växla över till nya ledningen.

Mer info

Ledningsgruppen samlad HÄR
Kontakta Malin Buss