Alla utrustade

Alla Prisma Daps 2000•L är bestyckade med en NFC-sändare vilket gör att du kan köpa till taggar och börja använda dig av RFID när som helst.

En tagg för olika grupper

Bestäm hur Prisma Daps ska reagerar på de olika RFID-taggarna som används.
RFID-taggen kan vara aktiverad för förlängd gröntid, eller högre ljud – eller ett talmeddelande som berättar vart du befinner dig.
RFID går via NFC antennen på överlocket.

16 grupper

Programmera upp till 16 st olika RFID tag grupper med olika funktioner eller uppdelade på områden.

Se nedan

Nedan visas andra inlägg med mer nyttig information om nyheten Prisma Daps 2000.