Nattsläckning eller nattsänkning?

Vi har den senaste tiden fört många samtal med kommuner som är intresserade av vad som kan göras för att spara energi. Med böljande elpriser och en osäker framtid är det inte särskilt konstigt. Gatubelysningen har blivit en uppenbar parameter där förändringar kan behöva göras framöver. I det avseendet är vi, som armaturtillverkare, en central punkt. Och vi hjälper gärna till.
Varmt välkommen att kontakta oss, oavsett om det handlar om rådgivning, ljusberäkningar eller offert. Här på hemsidan kan du också hitta nyttig information.

Energibesparing i centrum

Alla har olika teorier och metoder kring vad som är det bästa alternativet för att spara energi. Nattsänkning är ett alternativ. Ytterligare ett är att släcka var tredje eller varannan armatur. Det senare alternativet är inget som vi på PrismaTibro skulle rekommendera. Det kan dels upplevas som otryggt om det är släckt, och eftersom vi dagligen arbetar med trafiksäkerhet – både genom våra armaturer och övergångssignaler – ser vi en även sådan risk med att släcka ned. Vad skulle hända om olyckan är framme och det visar sig att en eller flera armaturer var släckta på olycksplatsen?

– Ur en säkerhetsaspekt är nattsänkning det bättre alternativet.
Du får ett jämnare ljus. Annars måste ögat hela tiden vänja om sig när det skiftar mellan ljust och mörkt, säger Malin Buss, VD på PrismaTibro och produktansvarig för Prisma Light.

3 snabba om nattsänkning

  • Totalupplevelsen blir bättre
  • Även proffs har svårt att se skillnaden mellan 10 och 20 W
  • Du kan spara mer energi än vid nattsläckning

Kontakta oss

Har du frågor, funderingar, önskar ljusberäkning eller offert?
Välkommen att kontakta säljare, Prisma Light HÄR