Ett samtal till Tibro kan förändra allt

Har du någon gång funderat på hur man ändrar inställningarna på en Detect-anläggning?
Enkelt, ring till Malin, produktansvarig, KLICKA HÄR för hennes kontaktuppgifter.

Frågor & Svar

Vi kommer att fråga:

  • Är det EFFEKTEN som ska ändras?
    Effekten vid FRÅNVARO eller effekten vid NÄRVARO – eller både och.
  • Är det TIDEN som närvaro-detekteringen ska ”hålla i sig”
    Exempel: Nån dyker upp, ljusstyrkan förändras, tiden innan ljusstyrkan återgår till frånvaroljus)
  • Är det ANTALET armaturer, som lyder den armatur som upptäckt närvaro, som ska justeras?

Ett samtal räcker

När vi fåra svaren så ordnar vi det härifrån Tibro – på alla armaturer samtidigt.